dissabte, 22 de novembre de 2008

Les llengües i les TIC en l'educació del s. XXI - Conferència del CAP de Llengües - UB

Mariona Linares Carreté

Introducció: Presentació i reflexió inicial

1. La societat digital i de la informació
Què i com llegim?
Què i com escrivim?
Com ens comuniquem amb la gent? A la feina, amb els amics?
On i com cerquem informació? Per a la feina, per l'ús personal?

2. El nou currículum sobre competències
La competència comunicativa
Les competències transversals:
La competència en l'ús de les TIC
La competència d'autonomia i iniciativa personal
La competència d'aprendre a aprendre...

2. El perfil dels estudiants del s. XXI
Usuaris habituals d'Internet. Aprenentatge TIC autònom, intuïtiu i interioritzat.
Accés a “tota la informació”?
Com seleccionar-la i gestionar-la?
Aprofitar les eines TIC per al benefici i enriquiment propi

3. Les competències dels docents del s. XXI
Llicenciatures/magisteri.
Transmissió de coneixements?
La competència digital dels docents
Coneixements científics, didàctics i pedagògics, autorformació i formació contínua
Primer de tot: usuari convençut de les TIC? Motivació?

4. La Web 2.0 i el seu potencial educatiu


5. Conclusions
L'ús de les TIC millora la qualitat de l'educació?

Què puc fer per millorar les meves classes? Autoreflexió
Som-hi!

Torn obert de preguntes
(Podeu deixar els vostres comentaris)